Hotel Kleis

Pivovarská 405
471 54 Cvikov

Recepce hotelu
T | +420 778 705 158 | +420 487 757 559
E | info@hotelkleis.cz | rezervace@hotelkleis.cz

Hotel Manager
Bc. Veronika Konečná | +420 735 168 946 | konecna@hotelkleis.cz

Restaurace Sladovna

Pivovarská 405
471 54 Cvikov

T | +420 731 622 752
E | info@restuaracesladovna.cz